Het wijsheidskompas

We leven in een complexe samenleving, waarin we gebombardeerd worden door allerlei verwachtingen van buitenaf. Doordat we continu ons best doen mee te draaien in deze veeleisende mallenmolen en tegelijk (vaak onbewust) op zoek zijn naar erkenning en bevestiging, lopen we onszelf soms voorbij. We hebben dan het gevoel geleefd te worden, in plaats van echt te leven. Of we missen een gevoel van zingeving en échte voldoening. Of we haken af, hebben het gevoel dat we niet goed genoeg zijn of worstelen met stress, faalangst, uitstelgedrag of perfectionisme.

Het wijsheidskompas, gebaseerd op Acceptatie en Commitment Therapie, biedt jou alle inzichten en vaardigheden die je nodig hebt om je eigen weg te vinden in deze wereld. Het helpt je om een waardevol leven uit te bouwen, zelfbelemmerende patronen te doorbreken en flexibel om te gaan met alle uitdagingen die op je pad komen.

Het wijsheidskompas bestaat uit 8 modules:


Empty space, drag to resize

Waardevol leven

Voeling krijgen met wat er écht toe doet
We verkennen wat een succesvol leven voor jou betekent en hoe je meer-waarde kan creëren in jouw leven.  We staan stil bij wat 'waarden' zijn en hoe deze een belangrijke houvast bieden in het uitbouwen van een waardevol leven.

De verteller

Je innerlijke gedachtenwereld onder de loep
In deze module leer je kritisch en bewust kijken naar de verhalen in je hoofd. We bekijken welke gedachtepatronen
je verhinderen om voluit te leven en hoe je hier anders mee kan omgaan. 
Empty space, drag to resize

De voeler

In touch met je innerlijke belevingswereld
Je leert hoe je wijs kan omgaan met je gevoelswereld en de signalen die je lichaam je geeft. Je krijgt inzicht in hoe bepaalde belemmerende patronen tot stand gekomen zijn en wat er nodig is om deze te doorbreken. 

De verkenner

Waardengerichte actie ondernemen
Je krijgt inzicht in je eigen controle- en vermijdingsstrategieën en leert waardevolle actie te ondernemen om meer voldoening te ervaren. 

De waarnemer

Zuiver bewust-zijn
Onze waarnemer helpt ons automatische patronen te doorbreken en bewuster in het leven te staan. Met aandacht voor wat er zich afspeelt in onze binnen- én buitenwereld.
Empty space, drag to resize

De zelf-bril

Een nieuwe manier van omgaan met jezelf
We zoemen in op de manier waarop je naar jezelf kijkt en met jezelf omgaat. We verkennen de innerlijke criticus, maar ook wat mildheid ons kan brengen.

De sociale bril

Mild en empathisch omgaan met anderen
Welke bril zet je op als je naar anderen kijkt en wat zegt dit over jezelf? Je leert verder kijken achter het gedrag van anderen en ontdekt de kracht van verbindend communiceren.

Groeien in wijsheid

Outside-in vs. inside-out
Je ontwikkelt je vermogen om steeds meer vanuit je innerlijke wijsheid te gaan leven en je steeds minder te laten beïnvloeden door vroegere ervaringen en de buitenwereld. 

Dankzij het wijsheidskompas...

  • Ervaar je meer vertrouwen in jezelf, anderen en het leven
  • Durf je gaan voor je dromen op alle vlakken (liefde, werk, privé,...)
  • Durf je helemaal je authentieke zelf zijn en opkomen voor je eigen behoeften
  • Brengen uitspraken van anderen je niet meer uit je evenwicht
  • Kan je beter om met kritiek
  • Ben je voor je zelfwaarde niet meer afhankelijk van de bevestiging van anderen
  • Ervaar je minder stress
  • Laat je je niet langer belemmeren door uitstelgedrag, faalangst, controledrang of perfectionisme 
  • Leef je meer in harmonie met jezelf
  • Kan je voluit genieten van het hier en nu & ervaar je dagelijks meer voldoening

Wetenschappelijk effectief

Deze aanpak is wetenschappelijk onderbouwd en effectief gebleken bij diverse problematieken. 

Concreet en praktisch

We gaan aan de slag met oefeningen en opdrachten zodat je alles kan toepassen op jouw concrete situatie.

Hart werk met passie

Aan deze training wordt met hart en ziel gewerkt. Ik begeleid je ook met veel liefde in jouw persoonlijk proces.

He who lives in harmony with himself,
lives in harmony with the world.

Marcus Aurelius

Over wijsheid

Wat is wijsheid? Het is een vraag die me al van kleinsaf bezig houdt. Ik vind het immers dé belangrijkste vraag die we ons kunnen stellen, ook al zijn er geen sluitende antwoorden en zijn er vele verschillende interpretaties mogelijk. 

Wat betekent wijsheid voor jou?
Misschien zie je het als een heel theoretisch concept, iets filosofisch, iets hoogdravend. Voor mij is wijsheid echter iets heel concreet en heeft het betrekking op ons dagdagelijkse doen en laten. Wijsheid is pas nuttig als we er ook echt iets mee kunnen. Als we het kunnen integreren in onze manier van leven. Als wijzelf en onze omgeving er beter van worden. 
Voor mij heeft wijsheid te maken met... 
Bescheidenheid
De zoektocht naar wijsheid legt de complexiteit van het leven bloot. Het spoort aan tot bescheidenheid, omdat we met ons beperkt begripsvermogen de complexiteit van het leven nooit helemaal kunnen vatten. 
Verwondering
Ons bewust zijn van de genialiteit van het leven en de natuur. Hoe ongelooflijk ingenieus alles van nature uit in elkaar steekt. Verwondering voor het mysterie van het leven.
Openheid
Het besef dat onze eigen blik op de werkelijkheid altijd gekleurd en subjectief is, en niet dé waarheid weerspiegeld. Vandaar ook een openheid naar andere perspectieven die ons eigen blikveld kunnen verruimen. 
Imperfect mogen zijn
Fouten mogen maken. Jezelf toestaan niet perfect te moeten zijn. Met mildheid omgaan met je eigen tekortkomingen en die van anderen. Open staan voor feedback. Je EGO kunnen loslaten.
Persoonlijke ontwikkeling
Wijzer leren omgaan met jezelf, met anderen en het leven. Groeien in emotionele, sociale en spirituele intelligentie. Het gaat niet over het klakkeloos overnemen van de wijsheden van anderen, maar over een doorleefd proces van aftoetsen en ervaren wat klopt voor jou. 
Bewust en waardegericht leven
Automatische patronen doorbreken en bewust waardegerichte keuzes maken in hoe jij in het leven wil staan. 

Nog vragen?

Boek hier je gratis kennismakingsgesprek

Ik neem graag de tijd om samen met jou te bekijken of het wijsheidskompas aansluit bij wat je zoekt.
Gemaakt met