Hallo, ik ben Tine

Coach / PsychotherapeutE / Pedagoge / Trainer

Ik droom van een wereld waar wijsheid meer naar waarde geschat wordt dan kennis, geld of materieel comfort. Een wereld waarin we ons handelen laten inspireren door wijsheid, in plaats van ego of winstbejag. Waar het ontwikkelen van wijsheid & waarden centraal staat in opvoeding en onderwijs. Waar we als volwassenen rolmodellen trachten te zijn voor onze kinderen voor de wereld waarin we willen leven. Een wereld waarin het ontwikkelen van emotionele, sociale en spirituele intelligentie een essentiele plaats inneemt.

Mijn achtergrond

Ik ben Tine Van den Berghe, geboren in 1985. Van kinds af aan stelde ik me vragen over ‘het leven’ en de manier waarop we met elkaar omgaan. Toen ik 6 jaar was nam ik me reeds voor niet te sterven voordat ik wist wat we hier doen op deze planeet. Ik had veel vragen, waar het reguliere onderwijs me geen antwoord op bood. Noch filosofie, noch psychologie zit immers verweven in het standaard curriculum. Ook al had ik het geluk vlot te leren, ik ging nooit echt graag naar school en wou graag snel volwassen zijn om mijn eigen keuzes te kunnen maken.  

Uiteindelijk ging ik aan de KULeuven pedagogische wetenschappen studeren, richting onderwijskunde met een keuzepakket wijsgerige pedagogiek. Ik stelde me immers graag kritische vragen over waar het met ons onderwijs naartoe moet en waartoe we onze kinderen en jongeren willen opleiden. Ik behaalde ook een certificaat filosofische academie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte en volgde de lerarenopleiding.  

Ik werkte 7 jaar als psychopedagogisch consulent in een Centrum voor Leerlingenbegeleiding, maar mijn job voelde als dweilen met de kraan open. Ik vroeg me af hoe we meer zouden kunnen inzetten op preventie van socio-emotionele problemen. Omdat ik het menselijk functioneren graag goed wou begrijpen, volgde ik een 4-jarige integratieve psychotherapie-opleiding. Vanuit mijn interesse in zingeving volgde ik daarnaast ook het postgraduaat moraal en morele begeleiding.

Ik ging aan de slag als freelance trainer bij Leefsleutels vzw – een organisatie die vormingen aanbiedt rond welbevinden in het onderwijs. Via deze weg werkte ik ook mee aan het KiVa-project rond pesten en schreef mee aan ‘Onze klas, ons team’, een lessenpakket rond socio-emotionele ontwikkeling voor het lager onderwijs uitgegeven bij Abimo Uitgeverij. Daarnaast werkte ik als zelfstandig psychotherapeute en loopbaancoach. Ik specialiseerde me verder in Acceptatie en Commitment Training. 

Na de geboorte van mijn eerste dochter, kreeg ik de kans te werken als socio-emotioneel leerlingenbegeleidster en zorgcoördinator in het secundair onderwijs

Dit leek me de ideale context om mij verder te verdiepen in mijn passie: jongeren ‘levensvaardigheden’ meegeven om sterker in het leven te staan. Jammer genoeg zijn de socio-emotionele problemen waar jongeren mee worstelen te veel om allemaal adequaat aan te kunnen pakken in 1-op-1 begeleiding. Tijd en middelen ontbreken hiertoe. Ook de agenda’s van CLB-medewerkers en externe hulpverleners geraken overspoeld. Vanuit deze ervaring, voelde ik meer en meer de noodzaak en ambitie om me verder te specialiseren in sociaal emotioneel leren (SEL), met het oog op preventie en het voorkomen van problemen via onderwijs en opvoeding.  

In 2023 besloot ik mijn job als leerlingenbegeleidster en zorgcoördinator los te laten en helemaal mijn eigen hart te volgen. Met Itinere, wil ik jongeren en volwassenen ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling. Met het online leerplatform hoop ik op termijn vele mensen te kunnen inspireren om wijzer om te gaan met zichzelf, anderen en de uitdagingen van het leven. Hiermee wil ik me specifiek ook richten naar scholen en ouders, zodat we 'wijsheid kunnen voorleven en doorgeven' aan onze jongere generatie. 

Doorheen mijn levensloop werd ik, zoals de meesten onder ons, geconfronteerd met heel wat menselijke thema’s: onzekerheid, twijfel, verlies, afwijzing, tegenslag, piekergedachten, perfectionisme, faalangst, willen voldoen aan verwachtingen, geworstel met mijn introvertere kant, mezelf een buitenbeentje voelen, tegen een burn-out aanlopen… Ik ben oprecht ontzettend dankbaar voor alle inzichten en vaardigheden die ik in tussentijd geleerd heb om hier wijzer mee om te gaan. Dit heeft een enorme impact gehad op mijn levenskwaliteit. Bovendien leer ik nog elke dag bij, wat fijn is aan persoonlijke ontwikkeling: je kan eindeloos blijven groeien. Ik wil dan ook niets liever dan ook anderen deze houvast aanreiken om beter om te leren gaan met alle uitdagingen die je in het leven tegenkomt. Ik geloof oprecht dat dit de wereld mooier zou maken en een belangrijke bijdrage kan leveren aan meer vrede en welzijn. 

Waar ik van hou

Mijn gezin

Mijn kinderen Nura (°2018) en Aeneas (°2021) samen plezier zien maken is het mooiste wat er is. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik - samen met mijn man - deze 2 schatten mag ondersteunen in hun ontwikkeling.

Aarden

Ik word helemaal gelukkig van wandelen op blote voeten door het malse gras. Of op blote voeten mediteren of yoga doen in de tuin. Héééérlijk.
Empty space, drag to resize

Matcha thee

Dagelijks geniet ik van een kopje groene matcha thee, dat ik leerde kennen dankzij mijn schoonzus. 
Empty space, drag to resize

Reizen

Het zit reeds vervat in mijn achternaam, maar ik hou enorm van de bergen en prachtige vergezichten. Ook ben ik erg geboeid door andere culturen, omdat dit steeds weer nieuwe inzichten biedt en de eigen horizon verrijkt.

Lezen en bijleren

Mijn boekenkast barst reeds uit zijn voegen, maar ik doe dan ook niets liever dan in de zetel duiken met een goed inhoudelijk boek dat mijn kennis en inzichten kan verrijken.
Empty space, drag to resize

Muziek

Muziek beluisteren, dansen op muziek of zelf muziek maken,... het brengt me helemaal in het hier en nu en laat me heerlijk ontspannen. 

Opleidingen

Langdurige opleidingen

Bijscholingen ACT

Therapie & coaching

Onderwijs

Bijscholingen algemeen

Acceptatie en commitment therapie / training 

 • 6-daagse basisopleiding in ACT (ACT Academie, 2014)
 • 10-daagse verdiepingsopleiding in ACT (ACT Academie, 2016-2017) met o.a.
  • Relational frame theory (RFT)
  • Compassie
 • ACT en jongeren
  • Dagworkshop (Bootcamp ACT Allegre, 2016)
  • DNA-V: 6-weken online training door Louise Hayes en Joseph Ciarrochi (Praxis, 2023) 
 • Focused Acceptance and Commitment Therapy (FACT)
  • Dagworkshop (Bootcamp ACT Allegre, 2017)
  • 6-weken online training door Kirk Strosahl en Patti Robinson (Praxis, 2023)
 • ACT-matrix (Bootcamp ACT Allegre, 2016)
 • Functioneel analytische psychotherapie (FAP)  (Bootcamp ACT Allegre, 2016)
 • ACT in het bedrijfsleven (Bootcamp ACT Allegre, 2017)
 • Prosocial - verbeter de samenwerking in groepen
  • Op basis van de ontwerpprincipes van Elinor Ostrom + ACT Matrix
  • Online training door Paul Atkins (2018)

Algemene opleidingen

 • 4-jarige integratieve psychotherapie-opleiding
  • Interactionele Vormgeving
  • Educatieve Academie, Berchem, 2015
 • Postgraduaat moraal en morele begeleiding (humanistische filosofie)
  • Groep T, Leuven, 2013
 • Licentiaat in de pedagogische wetenschappen
  • Afstudeerrichting onderwijskunde
  • Specialisatie in de wijsgerige pedagogiek
  • KULeuven, 2009
 • Academische lerarenopleiding
  • KULeuven, 2009
 • Certificaat filosofische academie
  • KULeuven, 2007

Nascholingen binnen de onderwijssector

 • Acceptance and commitment therapy in schools
  • Door Dr. Duncan Gillard & Dr. Nic Hooper (6 oktober 2022 – online)
 • Leading schoolwide SEL
  • Online workshop series – CASEL (zomer 2021)
 • Mindfulness op school
  • Opleiding door Edel Maex & Vera Marchand (najaar 2019)
 • Herstelgericht werken
  • Basisopleiding Ligand (juni 2019)
 • Rots en water in het secundair onderwijs
  • CNO (3 december 2018)
 • Gedragsgerichte leerlingenbegeleiding in het HGW-kader
  • VCLB koepel (2015-2016)
 • Vorming integrale jeugdhulp
  • Via CLB (2 dagen, jan/febr 2014)
 • Opleiding tot KIVA trainer 
  • Programma rond pestpreventie en -aanpak
  • Universiteit van Turku, Finland (jan 2014)
 • Handelingsgericht werken
  • Via CLB (3 dagen, najaar 2011)
 • Kids skills
  • Via CLB (1dag, jan 2011)
 • Diverse bijscholingen bij Leefsleutels vzw, St. Niklaas (2013 – 2017)
  • Positieve groepsdynamiek
  • Pesten, no blame,... 
  • Faalangst
  • Omgaan met gedragsproblemen
  • WAWW-methodiek
  • ...

Algemene vorming en persoonlijke ontwikkeling

 • Soulworx - Business & soul traject
  • Online traject van 6 maanden gericht op persoonlijke groei en missie-gericht ondernemen (2023)
 • Dag van het geluk - lezingen aan de KULeuven
  • April 2010, 2012 en 2017
 • De strategie van het geluk
  • Weekend in Houyet door Gerbert Bakx, Academie voor Levenskunst (5-7 febr 2010)
 • Mindfulness - 8 weken-cursus
  • Door Johan Vanhoutte te Lerkeveld, Leuven (najaar 2007)
 • 11-daagse Vipassanameditatie-retraite 
  • Dhamma Pajjota te Dilsen-Stokkem (sept 2004)

Algemene nascholingen rond therapie en coaching

Voor bijscholingen over Acceptatie en Commitment Therapie, zie de tab bijscholingen ACT.
Naast deze kortere bijscholingen volgde ik intensieve 4-jarige therapieopleiding (zie tab langdurige opleidingen).
 • Loopbaancoaching
  • Nascholing via Kurago (juli 2023)
 • Verbindende communicatie
  • Door Lore Verdin, Oost West Centrum (februari 2017)
 • Brainspotting
  • Methodiek voor traumaverwerking, fase 1 & 2
  • Gegeven door Marie-Jose Boon en Bénédicte Leys (Kapellen, mei-juni 2017)
 • Mindful Analysis
  • Online therapie training
  • Gegeven door Mirjam Windrich (Online, augustus 2014)
 • Korte oplossingsgerichte therapie
  • Door Ilfaro (maart 2014)
 • Narratieve therapie
  • Door Johan Van De Putte (februari 2014)
 • Therapeutisch aan de slag met jongeren
  • Door Marleen Van Laere (november 2013)


Wat anderen zeggen over mij

Sue's coaching has had a major impact to my life. She is so supportive and responsible, and led me to some life changes that I would have never achieved by myself.
Julia Stobbard
Sue's approach to my difficulties was excellent. She did a great job in organizing priorities and communicating the right approach to me, which led to some impressive results in my life.
Rob Stevens
I am simply amazed with how Sue managed to lead me to achieving some things that I've been failing to achieve by myself for so many years. I can't wait to see what happens next...
Kaisha Salas

Words | live by

“All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.”
Walt Disney
Gemaakt met