Privacybeleid

Dit beleid is van toepassing tussen u, de gebruiker van deze website, en Itinere, de eigenaar en aanbieder van deze website. Dit beleid is van toepassing op ons gebruik van alle gegevens die door ons worden verzameld met betrekking tot uw gebruik van de website en eventuele diensten of systemen daarbinnen.

1. Definities en interpretatie

In dit beleid hebben de volgende termen de volgende betekenissen:

 • "Account": verwijst gezamenlijk naar de persoonlijke informatie, betalingsinformatie en referenties die door gebruikers worden gebruikt om toegang te krijgen tot materiaal en/of enig communicatiesysteem op de website.
 • "Inhoud": verwijst naar elke vorm van informatie die op een computer kan worden opgeslagen, zoals tekst, afbeeldingen, audio, video, software, gegevenscompilaties en andere vormen van informatie die deel uitmaken van deze website.
 • "Cookie": verwijst naar een klein tekstbestand dat door Itinere op uw computer wordt geplaatst wanneer u bepaalde delen van deze website bezoekt. Hierdoor kunnen we terugkerende bezoekers identificeren en hun surfgedrag op de website analyseren.
 • "Gegevens": verwijst naar alle informatie die u aan de website verstrekt. Dit omvat onder andere accountgegevens en informatie die wordt ingediend via onze diensten of systemen.
 • "(Itinere)": verwijst naar Itinere, Heyaard 2, 2960 Sint-Job-in 't-Goor. 
 • "Dienst": verwijst gezamenlijk naar alle online faciliteiten, tools, services of informatie die Itinere nu of in de toekomst via de website beschikbaar stelt.
 • "Systeem": verwijst naar elke online communicatie-infrastructuur die Itinere nu of in de toekomst via de website beschikbaar stelt. Dit omvat onder andere webgebaseerde e-mail, berichtenborden, live chat-faciliteiten en e-maillinks.
 • "Gebruiker(s)": verwijst naar derden die de website openen en niet in dienst zijn bij Itinere en niet handelen in het kader van hun dienstverband.
 • "Website": verwijst naar de website die u momenteel gebruikt (www.itinere.net) en alle subdomeinen van deze site (bijv. subdomein.actwithwisdom.be), tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen algemene voorwaarden.

2. Verzamelde gegevens

Zonder beperking kunnen de volgende gegevens worden verzameld:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Functie en beroep
 • Contactinformatie zoals e-mailadressen en telefoonnummers
 • Demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses
 • Financiële informatie zoals credit-/debetkaartnummers
 • IP-adres (automatisch verzameld)
 • Type en versie van webbrowser (automatisch verzameld)
 • Besturingssysteem (automatisch verzameld)
 • Een lijst van URL's beginnend met een verwijzende site, uw activiteit op deze website en de site waarop u de website verlaat (automatisch verzameld)
 • Cookie-informatie (zie Clausule 10 hieronder)

3. Ons gebruik van gegevens

3.1 Persoonlijke gegevens die u indient, worden door Itinere bewaard zolang u de diensten en systemen op de website gebruikt. Gegevens die u mogelijk indient via enig communicatiesysteem dat we kunnen bieden, kunnen langer worden bewaard, tot maximaal één jaar.

3.2 Tenzij we wettelijk verplicht zijn om dit te doen, en onderhevig aan Clausule 4, worden uw gegevens niet aan derden bekendgemaakt, inclusief onze partners en/of andere bedrijven binnen onze groep.

3.3 Alle persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen in overeenstemming met de principes van de Wet bescherming persoonsgegevens 1998. Voor meer informatie over beveiliging, zie Clausule 9 hieronder.

3.4 Een deel of alle bovengenoemde gegevens kunnen door ons van tijd tot tijd worden vereist om u de best mogelijke service en ervaring te bieden bij het gebruik van onze website. Specifiek kunnen gegevens door ons worden gebruikt om de volgende redenen:

 • Intern bijhouden van gegevens
 • Verbetering van onze producten/diensten
 • Verzending via e-mail van promotioneel materiaal dat voor u interessant kan zijn
 • Contact voor marktonderzoeksdoeleinden, dat kan worden uitgevoerd via e-mail, telefoon, fax of post. Deze informatie kan worden gebruikt om de website aan te passen of bij te werken.

4. Websites en diensten van derden

Itinere kan van tijd tot tijd de diensten van andere partijen inschakelen voor zaken zoals betalingsverwerking, levering van aangekochte items, zoekmachinefaciliteiten, reclame en marketing. De providers van dergelijke diensten hebben geen toegang tot bepaalde persoonlijke gegevens die door gebruikers van deze website zijn verstrekt. Elke gegevens die door dergelijke partijen worden gebruikt, worden alleen gebruikt voor zover vereist voor het uitvoeren van de door Itinere gevraagde diensten. Elk ander gebruik is strikt verboden. Bovendien moet elk verwerkte gegevens door derden worden verwerkt binnen de voorwaarden van dit beleid en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens 1998.

5. Veranderingen van bedrijfseigendom en beheer

5.1 Itinere kan van tijd tot tijd haar bedrijf uitbreiden of verminderen, wat kan leiden tot de verkoop van bepaalde divisies of de overdracht van controle over bepaalde divisies aan andere partijen. Gegevens verstrekt door gebruikers zullen, indien relevant voor enige overgedragen divisie, worden overgedragen samen met die divisie. De nieuwe eigenaar of nieuwe controlerende partij zal onder de voorwaarden van dit beleid gerechtigd zijn om de gegevens te gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze door u zijn verstrekt.

5.2 In het geval dat enige gegevens die door gebruikers zijn ingediend op een dergelijke manier worden overgedragen, wordt u vooraf gecontacteerd en op de hoogte gesteld van de veranderingen. Bij contact wordt u de keuze geboden om uw gegevens te laten verwijderen of achter te houden voor de nieuwe eigenaar of controller.

6. Beheer van toegang tot uw gegevens

6.1 Waar u wordt gevraagd om gegevens in te dienen, krijgt u de mogelijkheid om ons gebruik van die gegevens te beperken. Dit kan het volgende omvatten:

 • Gebruik van gegevens voor directe marketingdoeleinden
 • Delen van gegevens met derden

7. Uw recht om informatie achter te houden

7.1 U kunt bepaalde delen van de website bezoeken zonder enige gegevens te verstrekken. Echter, om alle beschikbare diensten en systemen op de website te gebruiken, kan het zijn dat u accountinformatie of andere gegevens moet indienen.

7.2 U kunt het gebruik van cookies door uw internetbrowser beperken. Zie Clausule 10 hieronder voor meer informatie.

8. Toegang tot uw gegevens

8.1 U kunt te allen tijde toegang krijgen tot uw account om de gegevens te bekijken of te wijzigen. U moet uw gegevens mogelijk wijzigen of bijwerken als uw omstandigheden veranderen. Extra gegevens met betrekking tot uw marketingvoorkeuren kunnen ook worden opgeslagen en u kunt deze op elk moment wijzigen.

8.2 U heeft het recht om een kopie van uw persoonlijke gegevens op te vragen tegen betaling van een kleine vergoeding.

9. Beveiliging

Gegevensbeveiliging is van groot belang voor Itinere en om uw gegevens te beschermen hebben we passende fysieke, elektronische en managementprocedures ingevoerd om online verzamelde gegevens te beschermen en te beveiligen.

10. Wijzigingen in dit beleid

Itinere behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen zoals we nodig achten, van tijd tot tijd, of zoals vereist kan zijn door de wet. Eventuele wijzigingen worden onmiddellijk op de website geplaatst en u wordt geacht de voorwaarden van het beleid te hebben geaccepteerd bij uw eerste gebruik van de website na de wijzigingen.

11. Contact

Voor vragen over dit privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via hallo@itinere.net.
Gemaakt met