gratis live webinar

Het wijsheidskompas

8 bouwstenen voor een gelukkig en voldoeninggevend leven in harmonie met jezelf
Het wijsheidskompas is een wetenschappelijk onderbouwd model gebaseerd op Acceptatie en Commitment Training (ACT), dat krachtige handvaten aanreikt om een waardevol en voldoeninggevend leven op te bouwen.  Je leert zelfbelemmerende patronen doorbreken en flexibel omgaan met alle uitdagingen die op je pad kunnen komen.
Het live webinar is voorbij.
Vul hieronder je gegevens in
en krijg meteen toegang tot de replay!
We leven in een complexe samenleving, waarin we gebombardeerd worden door allerlei verwachtingen van buitenaf. Doordat we continu ons best doen mee te draaien in deze veeleisende mallenmolen en tegelijk - vaak onbewust - op zoek zijn naar erkenning en bevestiging, lopen we onszelf soms voorbij. We hebben dan het gevoel geleefd te worden, in plaats van echt te leven. Of we missen een gevoel van zingeving en échte voldoening. Of we haken af, hebben het gevoel dat we niet goed genoeg zijn of worstelen met stress, faalangst, uitstelgedrag of perfectionisme.

Beeld je eens in... 

...dat je echt helemaal vrij zou zijn? Vrij om helemaal jezelf te zijn, keuzes te maken die bij jou passen en je dromen te realiseren. Hoe zou het zijn om dingen makkelijker 'los' te kunnen laten? Om beter om te kunnen met kritiek en oordelen van anderen? Om niet perfect te moeten zijn en jezelf helemaal te omarmen zoals je bent? Om aandacht te besteden aan datgene wat er écht toe doet? En voluit te genieten van het hier en nu?

Empty space, drag to resize

"Hoe we omgaan met onze innerlijke wereld,
is dé belangrijkste sleutel
tot succes, geluk en voldoening."

In dit gratis webinar leer je hoe het komt dat we zo worstelen, en wat ervoor nodig is om dit te doorbreken. Ik geef je meer uitleg bij de 8 bouwstenen van het wijsheidskompas, die je de weg tonen om een voldoeninggevend leven uit te bouwen in harmonie met jezelf.

Vervolgens geef ik meer info over het online traject dat je hierover kan volgen en kan je ook al je vragen stellen.  

Doe je mee? 
Ik kijk er alvast naar uit je te verwelkomen!

  Tine   

Veerkracht

Constructief omgaan met gevoelens, gedachten en de uitdagingen van het leven.

Verbinding
Empathisch in verbinding staan met jezelf, anderen en je omgeving.
Voluit genieten van het hier en nu.

Voldoening

Datgene doen wat écht belangrijk voor je is en je leven vervulling en zin geeft. 

Write your awesome label here.
Over de trainer / coach / therapeut

Tine Van den Berghe

Ik weet hoe het is om te worstelen met jezelf, met onzekerheid, met het gevoel 'niet goed genoeg te zijn', met faalangst, uitstelgedrag, stress enzovoort.

Maar ik weet ook hoe zalig het is om eindelijk thuis te komen bij jezelf, jezelf te aanvaarden voor wie je bent en voluit te leven vanuit je hart. Hoe bevrijdend het is om alle gepieker, angst en onzekerheid los te laten en te leven vanuit vertrouwen. Wanneer je je eigen belemmerende patronen kent en leert doorbreken, wordt er zoveel meer mogelijk! Gaat alles dan vanzelf? Nee hoor, het leven kent nog steeds ups en downs, maar ik heb wel een goede surfplank waardoor ik niet meer overspoeld wordt door de golven en heb leren genieten van het surfen! 

Ik heb een 4-jarige integratieve therapie-opleiding gevolgd en heb me vervolgens verder gespecialiseerd in Acceptatie en Commitment Therapie (ACT). Ik heb jarenlang ervaring opgedaan met het individueel begeleiden van mensen en het geven van groepstrainingen in ACT. Het beste uit mijn opgedane kennis en ervaring bundel ik nu in mijn online training over het wijsheidskompas.
01 — Webinar Topics

What you will learn in the webinar

The webinar is designed to equip participants with the tools and knowledge needed to advance their personal and professional development. In this session, attendees will learn:

Setting and achieving career goals

Whether you're just starting out in your career or looking to take the next step, setting clear and achievable goals is essential. We'll provide guidance on setting SMART goals and creating a plan to achieve them.

Improving time management

With so many demands on your time, it can be hard to stay focused and productive. We'll share strategies for prioritizing tasks, managing distractions, and maximizing your efficiency.

Developing a growth mindset

Learn how to cultivate a positive outlook and embrace challenges as opportunities for growth. We'll cover the research behind growth mindset and provide practical strategies for applying this approach to your career.
Write your awesome label here.
02 — Invest in yourself

We provide you with valuable insights and actionable advice

In today's fast-paced and competitive world, it's more important than ever to constantly work on improving your skills. Whether you're looking to advance your career, start your own business, or simply improve your quality of life, developing new skills is key to achieving your goals. Our webinar is designed to provide participants with practical tips and strategies for enhancing their personal and professional development.
03 — Testimonials

Here's what past attendees are saying

Join these satisfied attendees and invest in your career success today by signing up for our upcoming career skills webinar!
"I was feeling really lost in my career and wasn't sure what steps to take to move forward. This webinar gave me so much clarity and direction. The speakers helped me identify my strengths and weaknesses, set realistic goals, and develop a plan to achieve them. I feel much more confident about my ability to succeed and advance in my field. Thank you!"

John Smith

"I've attended a lot of career development webinars, but this one was truly exceptional. The speakers were knowledgeable, engaging, and clearly passionate about helping people succeed in their careers. I learned so much about setting goals, managing my time, and navigating office politics, and I've already started applying these strategies to my own work. I can't recommend this webinar enough!"

Michael Levine

"I loved the mix of theory and practice in this webinar. The speakers presented solid research on topics like growth mindset and time management, but they also gave practical examples and exercises for applying these concepts to real-life situations. I've attended a lot of webinars that are all theory and no action, but this one was the perfect balance."

Rachel Bardot

Gemaakt met