Vandaag zal ik een verschil maken

Jul 2 / Tine Van den Berghe

 Vandaag zal ik een verschil maken.

Ik zal beginnen met mijn gedachten beter te sturen.

Een mens is het product van zijn gedachten.

Ik wil gelukkig en hoopvol zijn.

Daarom zal ik gedachten koesteren die gelukkig en hoopvol zijn.

Ik weiger nog gegijzeld te worden door omstandigheden.

Ik zal niet meer toelaten dat kleine ongemakken mij bepalen.

Ik zal negativiteit en kwaadspreken mijden.

Optimisme zal mijn metgezel zijn en vriendelijkheid mijn kenmerk.

Vandaag zal ik een verschil maken.

Ik zal dankbaar zijn voor de vierentwintig uur die vóór mij liggen.

Tijd is een kostbaar goed.

Ik weiger de weinige tijd die ik gekregen heb te laten besmetten

door zelfmedelijden, angst of kwaadheid.

Ik zal deze dag tegemoet treden met de vreugde van een kind

en de moed van een reus.

Ik zal elke minuut drinken alsof het mijn laatste is.

Als morgen komt, zal vandaag voor altijd voorbij zijn.

Zolang vandaag er is, zal ik hem gebruiken om lief te hebben en te geven.

Vandaag zal ik een verschil maken.

Ik zal niet toestaan dat het verleden mij gevangen houdt.

Zelfs als mijn leven vol fouten is geweest,

weiger ik nog verder over mijn vele mislukkingen te blijven piekeren.

Ik zal ze aanvaarden. Ik zal de lessen leren. Ik zal doorgaan. Als een winner.

Geen enkele vergissing is fataal.

Struikelen mag. Ik zal weer opstaan.

Fouten maken mag. Ik zal weer verder gaan.

Vandaag zal ik een verschil maken.

Ik zal tijd doorbrengen met mensen die mij dierbaar zijn.

Mijn partner, mijn kinderen, mijn familie.

Een mens kan de wereld bezitten maar arm zijn door gebrek aan liefde.

Een mens kan niets bezitten en toch rijk zijn aan relaties.

Vandaag zal ik ten minste vijf minuten doorbrengen

met de belangrijke mensen in mijn wereld.

Vijf minuten van kwaliteit met praten, omhelzen, danken of luisteren.

Vijf onverdeelde minuten met mijn partner, mijn kinderen en mijn vrienden.

Vandaag zal ik een verschil maken.

Max Lucado 

Gemaakt met